submenu
content
Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych Posiedzenie Zespołu...

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych

30-11-2012

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbyło się 29 listopada br. W posiedzeniu uczestniczył Pan Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu w MPiPS. Spotkanie było poświęcone propozycjom zmian przepisów działu VI Kodeksu pracy Czas pracy oraz problematyce zawierania umów o pracę, w szczególności – umów na czas określony.

 

W pierwszej części spotkania partnerzy społeczni przedstawili stanowiska reprezentowanych przez siebie organizacji bądź opinie eksperckie odnośnie do przedstawionych na posiedzeniu Zespołu 18 września br., dwóch projektów zmian przepisów działu szóstego Kodeksu pracy, opracowanych z uwzględnieniem roboczych dyskusji prowadzonych w tym zakresie z partnerami społecznymi.

 

Strona pracodawców opowiedziała się za węższą nowelizacją, dotyczącą jedynie wybranych zagadnień czasu pracy (m.in. kwestia wydłużania okresu rozliczeniowego, ruchomego czasu pracy) podczas, gdy przedstawiciele organizacji pracowników wskazywali na zasadność prowadzenia prac w oparciu o propozycję zmiany całego działu szóstego Kodeksu pracy.

 

Podsumowując, Radosław Mleczko podziękował partnerom społecznym za udział w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zespołu poświęconych problematyce czasu pracy i poinformował, że mając na uwadze przebieg dotychczasowych dyskusji oraz zgłoszone uwagi i propozycje, Minister Pracy i Polityki Społecznej, po ich analizie, przedstawi projekt nowelizacji kodeksowych regulacji czasu pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: