submenu
content

Informacja w związku z projektem zmian Kodeksu pracy, dotyczącym urlopów macierzyńskich

15-01-2013

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – uprzejmie informujemy, że został zakończony etap uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania tego projektu przez partnerów społecznych.

Zgłoszone uwagi są obecnie analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia w kolejnej wersji projektu.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że trwają prace nad opracowaniem internetowej strony informacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej polityki prorodzinnej. Na stronie tej zostaną zamieszczone odpowiedzi na wszystkie pytania, dotyczące projektowanych zmian przekazane drogą elektroniczną bezpośrednio do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak też za pośrednictwem innych podmiotów. Zostanie stworzona także możliwość zadania dodatkowych pytań drogą elektroniczną w kwestiach, które nie zostały dotychczas wyjaśnione.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: