submenu
content

41. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

28-01-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z  poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i  organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

-        kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce,

-        kategoria B – prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce.

 

Prace na Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy należy składać:

-        do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej - do 31 maja 2013 r. (kategoria A),

-        do Sekretariatu Konkursu - do 30 czerwca 2013 r. (kategoria B).

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie do 15  grudnia 2013 r.

 

Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.ciop.pl/konkurs-bhp.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: