submenu
content
Konferencja „Uelastycznienie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?”. Konferencja „Uelastycznienie...

Konferencja „Uelastycznienie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?”.

22-02-2013

W dniu 21 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego obyła się konferencja „Uelastycznienie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?”. W spotkaniu uczestniczył Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja była poświęcona zagadnieniu uelastyczniania organizacji czasu pracy w kontekście spowolnienia gospodarczego i aktualnej sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób młodych, starszych oraz niepełnosprawnych.

Radosław Mleczko przedstawił podstawowe cele i założenia rządowego projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego br.i  skierowanego do Sejmu RP (druk nr 1105).  Podkreślił, iż regulacje czasu pracy powinny uwzględniać wyzwania stojące przed prawem pracy w XXI wieku, w szczególności proces globalizacji i następujące zmiany w sposobach organizacji funkcjonowania przedsiębiorców. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa kwestia umożliwienia pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.  Nowy projekt jest wyrazem dostrzegania w Polsce potrzeb przedsiębiorców i pracowników w zakresie elastycznej organizacji pracy.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy, tj. możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i tzw. ruchomy czas pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną organizację czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ma zwiększyć przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców i reprezentację pracowników. Wdrożenie proponowanych rozwiązań będzie bowiem wymagało osiągnięcia porozumienia ze związkami zawodowymi, a w sytuacji ich braku z przedstawicielami pracowników wybieranymi  w trybie przyjętym u danego pracodawcy.  Ponadto projekt umożliwi samym pracownikom – poprzez możliwość wnioskowania o indywidulane skorzystanie z ruchomego czasu pracy – łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym.

 

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, , Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: