submenu
content
Konferencja Konferencja "Czynnik czasu w... Konferencja Konferencja "Czynnik czasu w... Konferencja Konferencja "Czynnik czasu w...

Konferencja „Czynnik czasu w nowej ekonomii. W jakim kierunku zmierzamy?”

18-10-2013

 

Międzynarodowa konferencja „Czynnik czasu w nowej ekonomii. W jakim kierunku zmierzamy?” została zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Fundację Friedricha Eberta pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 października 2013 roku. Spotkanie było częścią realizowanego w ramach grantu NCN projektu pod tym samym tytułem. Celem konferencji była wymiana wiedzy, opinii i poglądów środowisk naukowych oraz partnerów społecznych i ekspertów z Polski i z innych krajów. Konferencja była również okazją do zaprezentowania wyników krajowych badań przeprowadzonych wśród pracodawców i pra­cowników w sektorze usług.

 

Dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosił wykład pt. „Gospodarka czasem pracy – miedzy elastycznością a bezpieczeństwem”. Minister wskazywał na zmiany, jakie są obserwowane na europejskim rynku pracy, których dobrym miernikiem jest stosunek dynamiki produktywności na zatrudnionego do jednostkowych kosztów pracy. Jeśli produktywność rośnie szybciej niż koszt, to państwo staje się bardziej konkurencyjne, przez co w większym stopniu jest w stanie przyciągnąć inwestorów, którzy kreują miejsca pracy. J. Męcina wskazywał również na zależność pomiędzy liczbą przepracowanych godzin a produktywnością pracowników. Zasadnicza część wystąpienia dotyczyła elastyczności czasu pracy.

 

Elastyczny rynek pracy to taki, który szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków gospodarczych dzięki czemu zapewnia wysoki poziom zatrudnienia, niską stopę bezrobocia oraz cechuje się wysoką produktywnością pracy co podnosi konkurencyjność gospodarki – powiedział Minister.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: