submenu
content

Informacja o Radach Pracowników

03-03-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.), przepisy tej ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, po osiągnięciu wielkości zatrudnienia, 50 pracowników, ustalonej w sposób opisany w ustępie 1 art. 7, pracodawca niezwłocznie podaję tę informację do wiadomości pracowników.

 

Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników – art. 8 ust. 1.

 

Stosownie do art. 18 ustawy pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników jest zobowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące wyborów rad pracowników wg wzoru stanowiącego załącznik do ustawy. Informacja o wyborze rad pracowników dotyczy zarówno pierwszej jak i kolejnych kadencji rad pracowników.

 

-> pełny tekst ustawy

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: