submenu
content
Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” Posiedzenie Zespołu...

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

28-03-2014

Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego, podsumowujące zakończony w grudniu 2013 r. II etap programu wieloletniego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, odbyło się  27 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczył Radosław Mleczko - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Organu Nadzorującego program wieloletni.

 

Program był realizowany w latach 2011 – 2013. Nadzór nad jego realizacją i wdrażaniem wyników  sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, zaś koordynatorem jest  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Głównym celem programu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz powstanie nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

 

W trakcie posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego przedstawiono wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz wyniki zadań z zakresu służb państwowych. Poinformowano także o prowadzonych pracach wdrożeniowych i działaniach upowszechniających wyniki ww. programu.

 

Wykorzystanie i upowszechnianie wyników programu  miało miejsce w trakcie jego realizacji, a także będzie kontynuowane przez  okres 5 lat po jego zakończeniu. Zakłada się, że realizacja przedmiotowego programu przyczyni się do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy dla ok. 30% pracujących w warunkach narażenia na te czynniki.

 

Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego dokonał pozytywnej oceny wykonania zadań II etapu programu wieloletniego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: