submenu
content
Konferencja „Równoważenie elastyczności i sprawiedliwości na rynku pracy. Czy Polska może skorzystać z doświadczenia międzynarod Konferencja „Równoważenie... Konferencja „Równoważenie elastyczności i sprawiedliwości na rynku pracy. Czy Polska może skorzystać z doświadczenia międzynarod Konferencja „Równoważenie... Konferencja „Równoważenie elastyczności i sprawiedliwości na rynku pracy. Czy Polska może skorzystać z doświadczenia międzynarod Konferencja „Równoważenie... Konferencja „Równoważenie elastyczności i sprawiedliwości na rynku pracy. Czy Polska może skorzystać z doświadczenia międzynarod Konferencja „Równoważenie...

Eksperci o rynku pracy w Polsce i na świecie

29-05-2014

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja „Równoważenie elastyczności i sprawiedliwości na rynku pracy. Czy Polska może skorzystać z doświadczenia międzynarodowego?”. Wydarzenie, wspólnie z  Ministerstwem, zorganizował Bank Światowy.  

 

- Spotkaliśmy się po to, aby przedyskutować rozwiązania regulujące rynek pracy w różnych krajach. Poznamy dobre praktyki, które być może uda się przenieść na rynek polski – powiedział, witając gości, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina.

 

Wśród prelegentów z ramienia Banku Światowego wystąpili: Xavier Devictor, Roberta Gatti oraz Omar S. Arias. Środowisko akademickie reprezentowali: Elsa Fornero (Uniwersytet Turyński), Jan Svejnar (Uniwersytet Columbia), Anke Hassel (Hertie School of Governance), Marcel Jansen (Univesidad Autonoma de Madrid) oraz Pietro Ichino (Uniwersytet Mediolański).

 

Minister Jacek Męcina podkreślił, że konferencja odbywa się w ważnym dla Polski momencie. Reforma urzędów pracy, która weszła w życie 27 maja, wprowadza nowe instrumenty prowadzące do dynamicznego rozwoju. – Bezrobocie spada, ale musimy się teraz skupić głównie na jakości pracy – podkreślił.

 

Xavier Devictor, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie zaznaczył, że miejsce konferencji nie jest przypadkowe.

 

- Polska zrobiła duży postęp mimo trudnych warunków ekonomicznych. Rośnie jakość pracy, większy nacisk kładzie się na elastyczne formy zatrudnienia – to ważne zmiany. Zarówno doświadczenia Polski, jak i innych krajów pozwolą nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące na światowym rynku pracy i ustalić wspólne rozwiązania -  powiedział Xavier Devictor.

 

Profesor Elsa Fornero, była minister pracy, polityki społecznej i równouprawnienia we Włoszech opowiadała o reformie rynku pracy, jako inwestycji społecznej.

 

- Społeczeństwo zawsze ma duże wymagania co do reform, oczekuje natychmiastowych efektów. Musimy pamiętać, że reformy wpływają na zmianę zachowań, a nie na bezpośrednie utworzenie nowych miejsc pracy – powiedziała prof. Elsa Fornero.

 

Profesor Anke Hessel, mówiąc o niemieckim rynku pracy, określiła najważniejsze wyzwania, z którymi musimy się teraz zmierzyć: - Zadania, które przed nami stoją to przede wszystkim ograniczenie niskich płac, utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności oraz zarządzanie zmianami demograficznymi.

 

Roberta Gatti z Banku Światowego zaznaczyła, że Polska może pochwalić się imponującym wzrostem zatrudnienia na tle innych krajów regionu, ale wyraźnie zaznacza się dualność rynku pracy. – Duża część, zwłaszcza młodych osób, zatrudniona jest na umowach terminowych, które w niektórych przypadkach bywają nadużywane. Widać także dużą lukę płacową między pracownikami z umowami stałymi a tymczasowymi – powiedziała.

 

Zaznaczyła, że istnieją różne mechanizmy, które pozwalają na zmniejszenie tej luki przy jednoczesnej promocji zatrudnienia. – Można tego dokonać dzięki podwyższeniu kosztów umów cywilno-prawnych przy podwyższeniu bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z umowami opartymi na Kodeksie Pracy – powiedziała Roberta Gatti.

 

- Udało nam się zgromadzić szerokie grono specjalistów z zakresu rynku pracy nauki, co świadczy o wadze podejmowanych dzisiaj tematów. Wymiana wiedzy i doświadczeń przybliża nas do wypracowania coraz lepszych rozwiązań – podsumował konferencję minister Jacek Męcina. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: