submenu
content

Płaca minimalna od 1 stycznia wzrosła do 1750 zł

02-01-2015
Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 1750 zł. Dla pracujących pierwszy rok wynosi ona 1400 zł.
 
Płaca minimalna jest ustalonym najniższym wynagrodzeniem, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
 
Płaca minimalna w 2015 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1731 zł. Rząd na posiedzeniu 10 czerwca przyjął propozycję MPiPS, przewidującą wzrost o 19 zł wyższy od ustawowego. 
 
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.
 
Obecna wysokość płacy minimalnej to 44,1 proc. przeciętnej pensji, prognozowanej na 2015 rok.
 
Firmy, zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę, zapłacą wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: