submenu
content

44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

29-02-2016

   

 

 

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  44. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

 

W czasie ponad 40 lat organizowania Konkursu złożono rozwiązania, które - zastosowane w praktyce - przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak również znaczne korzyści ekonomiczne.

 

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

 

KATEGORIE KONKURSU
Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

 

Wnioski Konkursowe należy składać:

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A                – do Rad Terenowych NOT              – do 31 maja 2016 r.

Kategoria A, B, C       – do Sekretariatu Konkursu              – do 31 sierpnia 2016 r.

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail:

 

Regulamin Konkursu oraz formularze do wypełnienia do pobrania ze strony
www.ciop.pl/konkurs-bhp

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: