submenu
content

Od przyszłego roku nie mniej niż 12 zł za godzinę

08-04-2016

Rada Dialogu Społecznego 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.

 

Za uchwałą w tej sprawie głosowali jednogłośnie członkowie strony społecznej Rady - związków zawodowych i pracodawców.

 

- Dziękuję za ten historyczny kompromis w bardzo ważnej i trudnej sprawie – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, że propozycja, by stawka wynagrodzenia 12 zł za godzinę była zwaloryzowana już w 2017 r.  jest do przyjęcia. - Byłoby to wtedy 12 plus – zadeklarowała minister.

 

Projekt ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie dla określonych umów cywilnoprawnych przygotowało MRPiPS. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł została zapowiedziana przez premier Beatę Szydło w exposé. Celem planowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Apelowały o to związki zawodowe.

 

Zgodnie z projektem minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych, jednoosobowo świadczących usługi dla firm.

Wyłączenia z tej zasady mają dotyczyć umów cywilnoprawnych dotyczących opiekunów w rodzinnych domach pomocy oraz opieki podczas wypoczynków i wycieczek.

 

Rada Dialogu społecznego sugerowała, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej, a przepisy o obowiązku wypłaty stawki minimalnej, dokumentowania liczby przepracowanych godzin i nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zaproponowała też waloryzację tej kwoty już od 2017 r.

Obradowała Rada Dialogu Społecznego Obradowała Rada Dialogu... Obradowała Rada Dialogu Społecznego Obradowała Rada Dialogu... Obradowała Rada Dialogu Społecznego Obradowała Rada Dialogu... Obradowała Rada Dialogu Społecznego Obradowała Rada Dialogu... Obradowała Rada Dialogu Społecznego Obradowała Rada Dialogu...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: