submenu
content

Sejm o likwidacji syndromu pierwszej dniówki

12-05-2016

W Sejmie RP odbyło się dziś drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy mającego na celu likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki. Nowe przepisy ułatwią też inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 31 marca br. Dalsze prace były prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w tym w podkomisji stałej do spraw nowelizacji kodeksu pracy. Komisja przyjęła projekt z poprawkami - zmieniła m.in. termin wejścia w życie projektowanej nowelizacji z 6 tygodni od ogłoszenia na 1 września 2016 r.

 

 

Projekt wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Regulacja ta ma ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

 

Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy.

 

Po zmianach - każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: