submenu
content

Senat przyjął ustawę likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki

09-06-2016
Senat RP przyjął dziś przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy. Zmiana przepisów służy likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki. Określa się tak sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisania z nimi umowy, a w przypadku kontroli inspekcji pracy tłumaczy, że ten pracuje dopiero pierwszy dzień.
 
Ustawa wprowadza obowiązek przedstawiania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. 
 
Obecnie obowiązuje przepis, który daje pracodawcom możliwość zawarcia umowy z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, co prowadzi do nadużyć i niewypełniania obowiązku zgłaszania osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego. 
 
Po zmianie pracownikom łatwiej będzie korzystać z pełni przysługujacych im praw.
 
Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny.
 
Więcej informacji tutaj.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: