submenu
content

45. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

05-07-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  45. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

 

W czasie 44 lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które - zastosowane w praktyce - przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak również znaczne korzyści ekonomiczne.

 

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.
 

KATEGORIE KONKURSU
Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A                 – do Rad Terenowych NOT                – do 25 czerwca 2017 r.

Kategoria A, B            – do Sekretariatu Konkursu               – do 30 września 2017 r.

 

Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail:

 

Regulamin Konkursu oraz formularzedo wypełnienia do pobrania ze strony www.ciop.pl/konkurs-bhp

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: