submenu
content

Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy

19-10-2011

Podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. równości płci, rodziny i zatrudnienia, ministrowie będą zastanawiać się wspólnie nad najkorzystniejszymi mechanizmami godzenia ról zawodowych i rodzinnych, szczególnie w kontekście wyzwań demograficznych i obecnego kryzysu gospodarczego. Podczas konferencji prasowej państw Trio Prezydencji – Polska, Dania i Cypr uroczyście podpiszą wspólną deklarację na rzecz działań w zakresie promowania równości płci podczas 18-miesięcznego sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Podczas konferencji eksperci m. in. z Sieci ds. Równości Płci i Rynku Pracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, europejskich organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych będą prezentować swój dorobek w zakresie promowania najlepszych mechanizmów godzenia ról zawodowych, rodzinnych i prywatnych. Na konferencji odbędzie się też oficjalna prezentacja raportu na temat Przeglądu Stanu Wdrażania Pekińskiej Platformy Działania pt:
“Kobiety a gospodarka: Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy” przygotowanego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn dla Prezydencji Polskiej.


Skrót raportu w języku polskim do pobrania: Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy (link http://www.eige.europa.eu/node/1324 )

Skrót raportu w języku angielskim do pobrania:  Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour Market - Main findings (link http://www.eige.europa.eu/content/document/bpfa-implementation-review-women-and-economy-reconciliation-polish-eu-presidency-2011-main-findings )

Zobacz więcej informacji

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: