submenu
content

Unijne urlopy macierzyńskie muszą jeszcze zaczekać

21-10-2011

Ministrowie ds. rodziny oraz równości płci spotkali się w Krakowie w dniach 20 i 21 października.

 

Podczas nieformalnego spotkania omówiono między innymi kwestie związane z urlopem macierzyńskim. W zeszłym roku PE zaproponował, aby urlop macierzyński wynosił 20 tygodni i był w 100% płatny. W krajach członkowskich długość urlopu macierzyńskiego wynosi od 14 do 28 tygodni, np.  w Niemczech 14 tygodni, w Polsce - 22. Nie zawsze cały urlop macierzyński jest płatny w 100%.  Ze względów finansowych trudno jest osiągnąć kompromis. Dyskusje nad ujednoliconym unijnym urlopem macierzyńskim będą prawdopodobnie toczyć się  jeszcze dość długo.

 

Eksperci m. in. z Sieci ds. Równości Płci i Rynku Pracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, europejskich organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych przedstawili swój dorobek w zakresie promowania najlepszych mechanizmów godzenia ról zawodowych, rodzinnych i prywatnych.

 

Na konferencji odbyła się również oficjalna prezentacja raportu na temat Przeglądu Stanu Wdrażania Pekińskiej Platformy Działania pt: “Kobiety a gospodarka: Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy” przygotowanego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn dla Prezydencji Polskiej. 

Skrót raportu w języku polskim do pobrania:
Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy

 

Podczas spotkania Ministrowie Trio sprawującego Przewodnictwo w Radzie UE, czyli Polski, Danii i Cypru, podpisali deklarację, w której zobowiązali się do kontynuowania działań na rzecz promowania równości płci, jakie rozpoczęła Polska podczas swojej prezydencji.

 

W ramach przeglądu stanu wdrażania Pekińskiej Platformy Działania, Polska podjęła działania w obszarze „Kobiety i gospodarka” ze szczególnym naciskiem na sprawy równości płci oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

 

- Zamówiliśmy w Europejskim Instytucie ds. Równości Płci (EIGE) raport na temat sytuacji w państwach członkowskich dotyczący udziału kobiet w gospodarce i zajęliśmy się w czasie naszej prezydencji tym problemem, a szczególnie tym jego aspektem, jakim jest godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Chodzi o dobrą organizację opieki nad małymi dziećmi i osobami zależnymi oraz o zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy dzięki budowie instytucji opieki  – powiedziała przed podpisaniem deklaracji Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

 

Już wiadomo, że Dania podczas swojej prezydencji zajmie się zagadnieniem „Kobiety a środowisko”, Cypr zaś będzie badać stan wdrażania Pekińskiej Platformy Działania w obszarze „Przemoc wobec kobiet”. W deklaracji Trio na rzecz promowania równości płci Dania zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz swobodnego wyboru sposobu kształcenia dla dziewcząt i chłopców, którzy obecnie często zmuszani są sprostać przestarzałym oczekiwaniom związanym z płcią, Cypr natomiast na czas swojej prezydencji zaplanował szereg konferencji na temat przemocy wobec kobiet.

Link do transmisji z nieformalnego spotkania Ministrów ds. Równości Płci i Rodziny:

 

http://pl2011.eu/online_transmision

Uczestnicy spotkania... Ministrowie: Jakob Jensen,... Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów  ds. rodziny oraz równości płci Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds.... Komisarz Viviane Reading i... Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds....
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: