submenu
content
Minister Radosław Mleczko... Minister Radosław Mleczko...

Debata na temat dyrektywy o urlopie macierzyńskim w Parlamencie Europejskim

25-10-2011

Dzisiaj, 25 października 2011 r. w imieniu Rady Unii Europejskiej przedstawiciel Polskiej Prezydencji Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wziął udział w debacie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat dyrektywy o urlopie macierzyńskim.
 
Minister R. Mleczko zwrócił uwagę na następujące kwestie:
 
-     Po pierwsze, dużą różnorodność w ochronie matek i w systemach zabezpieczenia społecznego między państwami członkowskimi.     W konsekwencji - wprowadzenie zmian do dyrektywy  w kształcie zaproponowanym przez PE skutkowałoby, w ocenie wielu państw członkowskich, pogorszeniem dobrze funkcjonujących rozwiązań;
 
-     Po drugie, zasadę pomocniczości, która musi być respektowana i  znaczenie unikania nadmiernej szczegółowości w dyrektywie, która ma ustalić minimalne normy dla dwudziestu siedmiu różnych państw członkowskich
 
-     Po trzecie – wskazał na trudną sytuację gospodarczą, podkreślając jednocześnie, że przyczyny finansowe nie są najistotniejszą przeszkodą w przyjęciu wspólnego stanowiska przez Radę.
 
Minister R. Mleczko wskazał również, iż debata podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. rodziny i równości płci, które odbyło się w Krakowie w dniu 21 października 2011 r. pokazała, iż bez znaczącej zmiany stanowiska PE postęp w negocjacjach nad tym dokumentem nie będzie możliwy. Na podstawie dyskusji przeprowadzonej podczas nieformalnego spotkania ministrów, jak również innych nieformalnych rozmów, Prezydencja ocenia, że skomplikowana sytuacja ekonomiczna czyni toczącą się debatę jeszcze trudniejszą. Minister Mleczko wyraził nadzieję, że przeprowadzona w PE debata zbliży nas do porozumienia, a jeśli tak się nie stanie to przynajmniej, że dialog pomiędzy instytucjami nie pójdzie na marne, a tocząca się wymiana poglądów będzie sprzyjała wprowadzeniu kolejnych rozwiązań dobrze służących rodzicom i ich dzieciom.
 
 
Oglądaj debatę nt. Aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego on EBS: http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?g=7957b350-debd-4946-8ead-24e14d4f4295

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: