submenu
content
Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej... Posiedzenie Grupy Roboczej EURES /Fot. J.Szczepaniak Posiedzenie Grupy Roboczej...

Posiedzenie Grupy Roboczej EURES

08-11-2011

Posiedzenie Grupy Roboczej EURES, połączone z nieformalnym forum Menadżerów EURES, odbywa się w dniach 7 – 9 listopada 2011 r. w Józefowie koło Warszawy.

 

W czasie spotkania kraje członkowskie należące do Sieci EURES uzyskały informacje na temat wytycznych EURES, kierunku rozwoju sieci EURES oraz programów prac, które mają być wdrażane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Spotkanie było platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krajami, jak również okazją do uzyskania informacji i podjęcia dyskusji bezpośrednio z Komisją Europejską.

 

Podczas spotkania zaprezentowano nowe narzędzia pośrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES, wstępne wyniki zleconego przez Komisję Europejską badania pt. „Ocena wykorzystywanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia systemów pomiaru wskaźników oraz zlecenie odpowiednich rekomendacji dotyczących wskaźników geograficznej mobilności na rynku pracy” oraz podsumowano działania podjęte w ramach sieci EURES. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przygotowanym przez Komisję Europejską pilotażowym projektem warsztatów i wirtualnych szkoleń dla kadry EURES oraz propozycjami promowania mobilności w ramach sieci EURES.

 

Ponadto, przedstawiciel MPIPS przedstawił uczestnikom spotkania specyfikę sieci EURES w zdecentralizowanym systemie publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

 

Podczas warsztatów Menadżerowie EURES podjeli próbę opracowania propozycji katalogu usług EURES, który zostanie włączony do oferty usług EURES 2020. Posiedzenie Grupy Roboczej ds. EURES było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie współpracy w ramach sieci EURES.

 

W konferencji uczestniczyli Menadżerowie EURES z UE/EOG, partnerzy społeczni, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej na temat sieci EURES w Polsce: www.eures.praca.gov.pl

Więcej na temat sieci EURES w Europie: www.ec.europa.eu/eures

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: