submenu
content
Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i... Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i... Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i... Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i... Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i... Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i... Konferencja Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej Konferencja Społeczne i...

Migracja: szansa i zagrożenie starzejącej się Europy

18-11-2011

Do roku 2060 liczba ludności Europy spadnie o prawie 79 milionów. Europejczyków będzie mniej nie tylko w liczbach absolutnych, ale również proporcjonalnie. W 1900 roku ludność Europy stanowiła 25% ludności świata, według prognoz w 2050 już tylko od 4 do 5%. Naszymi najbliższymi sąsiadami będzie wtedy 100-milionowa Turcja czy  114-milionowy Egipt.

 

Europa, chcąc utrzymać swój rozwój gospodarczy i związany z nim poziom życia , musi przyjmować emigrantów. Migracja dotyczy nie tylko przepływu osób wewnątrz państw unijnych, ale również z krajów pozaeuropejskich.

 

Podczas konferencji Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowanej w dniach 17 i 18 listopada w Warszawie, po raz pierwszy omówiono problematykę migracji z perspektywy krajów Europy  Środkowej i Wschodniej.

 

Rozwój państw członkowskich naszego regionu po wejściu do EU sprawił, że nasz region stał się nie tylko miejscem, z którego wyjeżdża się do krajów bogatszych „za pracą”, ale również krajem osiedlenia dla przybyszów z państw  „trzecich”. Polska uprościła przepisy dotyczące uzyskiwania pozwoleń na pracę dla obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. W 2010 roku  zrejestrowano ponad 180 tysięcy oświadczeń pracodawców pozwalających podjąć pracę krótkoterminową w Polsce obywatelom tych państw.

 

W miarę rozwoju gospodarczego i napływu emigrantów nasz region będzie się musiał zmierzyć z problemami społecznej integracji przybyszów spoza EU. Trzeba będzie na nowo przemyśleć koncepcję wielokulturowości i skorzystać z doświadczeń „starych” państw członkowskich. Uczestnicy konferencji podkreślili, że już dziś trzeba przygotować się do tych wyzwań, aby nie być zaskoczonym w przyszłości.

 

Podczas konferencji zwrócono również uwagę na koszty społeczne, jakie ponoszą państwa naszego regionu w związku ze wzrostem emigracji do krajów „starej” Unii.  Omówiono kwestie związane z tzw. eurosieroctwem. Tym terminem określa się sytuację, w której emigracja zarobkowa rodziców/rodzica powoduje zaburzenie podstawowych funkcji rodziny: przerwanie ciągłości socjalizacji, brak wsparcia emocjonalnego dziecka i transmisji kulturowej. Ocenia się, że w Polsce zjawisko to dotyczy około 110 tysięcy dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

 

Konferencja została zorganizowana w ramach polskiej Prezydencji przy współudziale Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie. Swoje stanowisko w sprawie migracji przy pomocy łączy telewizyjnych przedstawił unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych oraz integracji Laszlo Andor.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: