submenu
content

XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE

24-11-2011

„Dziś – wobec tak wielu wyzwań będących nie tylko konsekwencją kryzysu, ale zasadniczych zmian społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, w których uczestniczymy – refleksja nad europejskim dorobkiem w zakresie polityki społecznej wydaje się szczególnie cenna”  - powiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak–Kamysz na konferencji  Negocjacje, konsultacje i autonomia partnerów społecznych w Unii Europejskiej: XX – lecie porozumienia partnerów społecznych.

Laszko Andor, komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji podkreślił wpływ partnerów społecznych na prawodawstwo społeczne.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Europejską oraz polską Prezydencję w Warszawie w dniach 24 i 25 listopada tego roku.

Podczas konferencji podsumowano dorobek podpisanego 31 października 1991 roku Porozumienia Partnerów Społecznych, które doprowadziło do Protokołu Socjalnego z Maastricht.

 Podkreślono, że dzięki inicjatywie partnerów społecznych powstała możliwość kształtowania prawa wspólnotowego na drodze negocjacji społecznych. Istotną innowacją wprowadzoną Protokołem Socjalnym z Maastricht, a następnie wpisaną w 1997 do Traktatu Amsterdamskiego, były postanowienia o możliwości przyjmowania przez partnerów społecznych na poziomie europejskim porozumień, które po przyjęciu przez Radę mogły stać się unijnym prawem wtórnym, a także o możliwości wdrażania dyrektyw unijnych w sprawach społecznych przez krajowych partnerów społecznych w drodze porozumień.  Protokół Socjalny wprowadził też przejęty z Porozumienia Partnerów Społecznych obowiązek konsultowania przez Komisję z partnerami społecznymi przedkładanych przez nią propozycji dyrektyw.

W roku  2000 w Nicei Rada Europejska przyjęła Europejską Agendę Społeczną, która uzupełniła Strategię Lizbońską o wymiar społeczny. Walka z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, zapewnienie stabilnych i adekwatnych emerytur oraz odpowiedniej opieki medycznej stały się celami społecznymi rozwoju gospodarczego Unii. Uczestnicy spotkania podkreślili wagę  partnerów społecznych w budowie solidarnego społeczeństwa.

Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie... Konferencja XX – lecie porozumienia partnerów społecznych w UE /Fot.J.Szczepaniak Konferencja XX – lecie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: