submenu
content

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO

02-12-2011

W czwartek  1 grudnia w Brukseli odbyła się 313. sesja Rady EPSCO (część związana z zatrudnieniem i sprawami społecznymi). W imieniu polskiej Prezydencji przewodniczył jej Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.
Minister uznał, iż obok konsolidacji finansowej największym wyzwaniem Unii Europejskiej jest „dążenie do zwiększenia poziomu zatrudnienia, walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym”.
W związku z powyższym Prezydencja zaproponowała ministrom dwie ważne debaty: na temat realizacji Strategii Europa 2020 w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej oraz na temat zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas posiedzenia Rady udało się doprowadzić do przyjęcia podejścia ogólnego w zakresie projektu rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W odniesieniu do dyrektywy macierzyńskiej, Prezydencja przedstawiła Radzie sprawozdanie z postępu prac, prowadzonych podczas polskiej Prezydencji. Minister W. Kosiniak – Kamysz podkreślił, że „większość państw członkowskich opowiada się za kontynuacją prac nad dyrektywą macierzyńską, a także za konstruktywnym dialogiem z Parlamentem Europejskim. Nie ulega jednak wątpliwości, że otwartość Rady na negocjacje z Parlamentem  jest uzależniona od stopnia elastyczności, który Parlament będzie gotowy wykazać”.
Sprawozdanie z postępu prac zostało również przedstawione w odniesieniu do dyrektywy antydyskryminacyjnej. Prace podczas Prezydencji polskiej koncentrowały się na czynniku wieku.

Sprawozdanie z postępu prac zostanie także przedłożone odnośnie projektu rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
Rada przyjęła konkluzje odnoszące się do starzenia jako szansy dla rynku pracy, rozwoju usług społecznych i działań wspólnotowych  oraz w sprawie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wypracowanie skutecznych mechanizmów godzenia ról rodzica i pracownika pozwoli zrealizować  dwa istotne cele strategii „Europa 2020” − podwyższenie do 75% stopy zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz ograniczenia osób żyjących w ubóstwie o 20 milionów.

Więcej informacji na temat Rady EPSCO
http://www.consilium.europa.eu
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO Minister Pracy i Polityki... Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO Minister Pracy i Polityki... Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO Minister Pracy i Polityki... Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO Minister Pracy i Polityki... Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO Minister Pracy i Polityki... Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na sesji Rady EPSCO Minister Pracy i Polityki...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: