submenu
content

Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat

02-12-2011

Wolontariat może stać się ciekawym sposobem na realizację marzeń i pomaganie innym. Jest też metodą  budowy społeczeństwa obywatelskiego.


W Warszawie zakończyła się dwudniowa konferencja podsumowująca Europejski Rok Wolontariatu 2011 (1 i 2 grudnia 2011).  Hasłem konferencji było Przygotowanie trwałego dziedzictwa Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. W imieniu polskiej Prezydencji obrady prowadziła Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jednym z celów ERW2011 było wykreowanie mody na wolontariat. Idea wolontariatu była promowana w mediach, 24 organizacje otrzymały dofinansowanie na projekty i działania  poprawiające ramy organizacyjne wolontariatu w Polsce. Została zbudowana strona internetowa www.erw2011.gov.pl. W Polsce w dniach od 1 do 14 września gościł Pawilon ERW, w którym  promowano aktywność wolontariuszy i samą ideę bezinteresownej pomocy innym.


ERW2011 nie ograniczał się tylko do akcji promocyjnych. W roku 2011 zostały przygotowane rekomendacje, realizacja których poprawi ramy prawne funkcjonowania wolontariatu w krajach członkowskich oraz na poziomie UE.  Polska Prezydencja zaprezentowała strategię rozwoju wolontariatu w naszym kraju - Długofalowa polityka w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce.

 

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) w dniu 3 października 2011 roku przyjęła Konkluzję nt. roli wolontariatu w polityce społecznej, a Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w dniu 29 listopada tego roku Konkluzję nt. roli wolontariatu sportowego w propagowaniu aktywności obywatelskiej.

 

Więcej informacji na stronach

www.pozytek.gov.pl

www.erw2011.gov.pl

Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca... Konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu 2011/Fot. J.Szczepaniak Konferencja zamykająca...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: