submenu
content

Nabór wniosków- Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

24-08-2009
Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2008 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Przedmiotowy nabór dotyczy działań:
-Działania skierowane do obywateli państw trzecich
-Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce
-Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce.
UWAGA! Okres kwalifikowalności wydatków został wydłużony do 30.06.2010 r.
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:


http://www.wwpwp.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: