submenu
content

Utrwalanie dobrej marki ekonomii społecznej

24-06-2013
Na konferencji w Warszawie podsumowano pięć miesięcy wdrażania programu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. O pierwszych wnioskach opowiedzieli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych. 
 
- Prymat celów społecznych nad ekonomicznymi nie może przysłaniać faktu, że tworzymy rozwiązania, które podmiotom ekonomii społecznej pozwolą na funkcjonowanie i konkurowanie na otwartym rynku - powiedział obecny na konferencji podsumowującej projekt Sekretarz Stanu w MPiPS dr hab. Jacek Męcina.
 
Na projekt systemowy „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” przeznaczono 30 mln zł. Do chwili obecnej udzielono czternastu pożyczek na łączną kwotę ponad milion złotych. Wśród pożyczkobiorców najwięcej było spółdzielni socjalnych. Znalazły się wśród nich też organizacje pozarządowe i spółdzielnia pracy. Pierwsza pożyczka została udzielona Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
 
- Najważniejszym mechanizmem tworzenia przyjaznego klimatu dla ekonomii społecznej jest umożliwienie dostępu do kapitału i zapewnienie pierwszych środków na rozwój. Stąd projekt pilotażowy udzielania pożyczek, wprowadzony przez MPiPS i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we  współpracy z BGK. Otwiera on nową perspektywę finansowania. Sprawdzone rozwiązania będą na trwałe wspierać zarówno rozwój lokalny, jak i zadbają o grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. To wszystko powinno służyć utrwalaniu dobrej marki ekonomii społecznej - podkreślił Wiceminister Męcina.
 
Zdaniem podsekretarza stanu w MRR Pawła Orłowskiego jest to szczególnie ważne w czasie spowolnienia gospodarczego. - Tworzymy zręby systemu, który w najbliższych latach stanie się kompleksowym, długofalowym programem - stwierdził wiceminister Orłowski.
 
Projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął się 25 stycznia tego roku od podpisania umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (operator środków) oraz Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. (wyłoniony w przetargu pośrednik finansowy). Jest to pierwszy w Polsce zwrotny produkt finansowy wspierający podmioty ekonomii społecznej w ramach EFS. 
 
Podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe) mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki oprocentowanej na poziomie ok. 0,75%, na rozwój swojej działalności. Ze środków może być sfinansowane nawet 100%  kosztów planowanych przedsięwzięć. Poza pożyczką, w ramach wsparcia świadczone są bezpłatne usługi doradcze dla wszystkich pożyczkobiorców, aby mogli jak najefektywniej zainwestować środki.   
Utrwalanie dobrej marki ekonomii społecznej Utrwalanie dobrej marki... Utrwalanie dobrej marki ekonomii społecznej Utrwalanie dobrej marki... Utrwalanie dobrej marki ekonomii społecznej Utrwalanie dobrej marki...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: