submenu
content

Rusza nabór wniosków na realizację II edycji Programów Rewitalizacji Społecznej

30-09-2013

 

W związku z trwającym naborem wniosków do przeprowadzenia konkursu na realizację II edycji Programów Rewitalizacji Społecznej projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że do 15 października 2013 roku będzie trwał nabór wniosków w celu realizacji powyższych Programów. Celem konkursu jest przetestowanie Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (tj. modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego) opracowanego na bazie doświadczeń z I edycji pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej.

 

Konkurs stanowi jedną z możliwości rozwiązania problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w których występują obszary zdegradowane gospodarczo i podwyższony stopień wykluczenia społecznego. Konkurs stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedmiotem konkursu jest zainicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez przetestowanie i wdrożenie opracowanych rozwiązań dotyczących rewitalizacji społecznej oraz partnerstw lokalnych w ramach partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej stanowiących integralne części Lokalnych (Gminnych) Programów Rewitalizacji oraz uzyskanie dofinansowania do proponowanych modelowych rozwiązań zarówno w zakresie działań podejmowanych na rzecz grup docelowych jak i modelowych rozwiązań w zakresie partnerstwa lokalnego.

 

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Centrum RZL od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 lub przesłać pocztą na adres Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697. Nabór wniosków będzie prowadzony do dnia 4 listopada 2013 roku.

 

Projekt systemowy „Rewitalizacja Społeczna” realizowany przez Centrum RZL w ramach Priorytetu I PO KL, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o naborze oraz projekcie znaleźć można na stronie www.crzl.gov.pl.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: