submenu
content

Konkurs na II edycję Programów Rewitalizacji Społecznej – wyniki oceny merytorycznej naboru uzupełniającego

02-01-2014

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) informuje, iż zakończono ocenę merytoryczną wniosków na realizację Programów Rewitalizacji Społecznej (w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” realizowanego przez CRZL), które zostały złożone w odpowiedzi na konkurs nr CRZL/1.17/2/P/2013 w naborze uzupełniającym.

 

Ocenie merytorycznej (w ramach naboru uzupełniającego) poddanych zostało 10 wniosków. Rekomendację do dofinansowania uzyskało 5 wniosków, natomiast 5 wniosków zostało skierowanych do negocjacji.

 

Celem konkursu jest przetestowanie Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (tj. modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego) opracowanego na bazie doświadczeń z I edycji pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej.

 

Konkurs stanowi jedną z możliwości rozwiązania problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w których występują obszary zdegradowane gospodarczo i podwyższony stopień wykluczenia społecznego, a także jest uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Przedmiotem konkursu jest zainicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez przetestowanie i wdrożenie opracowanych rozwiązań dotyczących rewitalizacji społecznej oraz partnerstw lokalnych w ramach partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej stanowiących integralne części Lokalnych (Gminnych) Programów Rewitalizacji oraz uzyskanie dofinansowania do proponowanych modelowych rozwiązań zarówno w zakresie działań podejmowanych na rzecz grup docelowych, jak i modelowych rozwiązań w zakresie partnerstwa lokalnego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: