submenu
content

Nowe strony o zatrudnieniu socjalnym w sieci

04-01-2012

Osoby zainteresowane problematyką zatrudnienia socjalnego mogą uzyskać szereg informacji pomocnych w świadczeniu usług reintegracji społecznej i zawodowej na nowych stronach internetowych.

więcej

Sprawozdania - wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

22-11-2010

Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej jako krajowy organ wykonawczy dla Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 w Polsce zamieszcza druk sprawozdania oraz druk ewaluacji projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Termin złożenia sprawozdania: 10.12.2010 r.

więcej

Monitoring działalności Klubów Integracji Społecznej

03-11-2010

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przystąpił do monitoringu działalności Klubów Integracji Społecznej. W tym celu została opracowana ankieta, której druk został zamieszczony w zakładce "Pomoc Społeczna – Raporty i Statystyki";

więcej

Potrzebni chętni do komisji konkursowych

03-11-2010

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przypomina, że do 30 listopada 2010 r. oczekuje na zgłoszenia osób chętnych do udziału w pracach komisji konkursowych ds. oceny ofert w otwartych konkursach, które będą przeprowadzane w ramach programów aktywnych form pomocy, w latach 2011-1012.

więcej

Nabór wniosków- Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich - program roczny 2010

22-10-2010

Informujemy, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu 2010 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

22-09-2010

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w latach 2011 – 2012 w pracach komisji konkursowych ds. oceny ofert w otwartych konkursach.

więcej

Piknik Rodzinny „Równi i Razem”

09-09-2010

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Piknik Rodzinny „Równi i Razem”, który odbędzie się w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

więcej

„Budujmy społeczeństwo dla wszystkich” – polska inauguracja Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010

26-02-2010

W Warszawie 26 lutego 2010 odbyła się konferencja „Budujmy społeczeństwo dla wszystkich”. Gospodarzem konferencji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiada za realizację celów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce. Uroczystego otwarcia Roku dokonał Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku 2010.

więcej

Komunikat dla Centrów Integracji Społecznej

02-02-2010

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych stanowiąca podstawę do naliczania świadczenia integracyjnego, wypłacanego uczestnikom zajęć w Centrach Integracji Społecznej.

więcej

Dodatkowe środki na program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

05-11-2009

Na program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”– komponent „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” przeznaczone zostały dodatkowe środki w kwocie 753.000 złotych

więcej
««««  1  2  3  4  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: