submenu
content

"Rodzina 500+" na wsi

08-10-2018

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium Narodowej Rady Rozwoju poświęcone m. in. wpływowi programu „Rodzina 500+” na sytuację rodzin na wsi. W spotkaniu uczestniczyła minister Elżbieta Rafalska.

 

- „Po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” na ten cel Polska z budżetu centralnego przeznacza ponad 3% PKB. Jeszcze niedawno, z wydatkami na poziomie 1,3%, plasowaliśmy się w dolnej stawce krajów Unii Europejskiej w 2011 roku. Z wydatkami powyżej 3% jesteśmy jednym z liderów.” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że ponad połowa środków z programu trafia na wieś. Także większość dzieci objętych wsparciem pochodzi z terenów wiejskich.

 

- „Podobnie jak w przypadku wydatków liczba dzieci objęta Programem w 61% pochodzi z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. przeciętne wsparcie dla rodziny uczestniczącej w Programie „Rodzina 500+” w 2017 r. w gminach wiejskich wyniosło 9 795 zł i było wyższe o 600 zł od przeciętnego wsparcia oraz o 1 200 zł wyższe niż w gminach miejskich.” – powiedziała minister Rafalska.

 

Minister Rafalska podkreśliła, że największym beneficjentem Programu jest najbiedniejsza grupa rodzin. –„Widać relatywnie większą na wsi niż w miastach liczbę beneficjentów w mniej zamożnych grupach.” – podkreśliła minister.

 

Minister Elżbieta Rafalska mówiła także o innych formach wsparcia rodzin, w tym programie „Dobry start”.

 

- „Od 1 lipca realizowany jest Program „Dobry strat” który jest inwestycją w edukację dzieci. Podobnie jak Program Rodzina 500+ ponad połowa środków czyli ponad 700 mln zł trafia na tereny wiejskie.” – dodała minister Rafalska.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

„Rodzina 500+” na wsi „Rodzina 500+” na wsi
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: