submenu
content

Sprawdź, jak wypełnić wniosek „Rodzina 500 plus”

05-04-2016

Przeczytaj nasz informator i dowiedz się, jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze.

 

Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

 

Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

 

Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

 

 

 

 

Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd, to możemy wysłać go raz jeszcze z poprawnymi danymi.

 

Poniżej prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”. Kliknij na obrazek i przejdź do informatora. Możesz też pobrać go jako plik. 

Sprawdź, jak wypełnić wniosek „Rodzina 500 plus” Sprawdź, jak wypełnić wniosek...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: