submenu
content

Rodzina 500 plus na Mazowszu

17-06-2016

W województwie mazowieckim wpłynęło ponad 380 tys. wniosków, w tym 269,6 tys. w formie urzędach oraz 110,4 tys. online.  Do 15 czerwca wydano ponad 405,6 tys. decyzji.

 

- Od samego początku realizacji programu "rodzina 500 plus" jesteśmy razem z całym kierownictwem resortu w stałym kontakcie z wojewodami. W sumie gminy w całej Poslce otrzymały 111 mln zł na wdrożenie i obsługę programu - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

 

Według szacunków w sumie uprawnionych do świadczenia wychowawczego na Mazowszu jest 460 tys. dzieci. Gminy na wypłatę 702 717  świadczeń wychowawczych  wydały ponad 350,6 mln zł.

 

- Na Mazowszu nie ma problemów z płynnością wypłat świadczeń wychowawczych. Prowadzimy szeroką akcję komunikacyjną dla mieszkańców - busy 500 plus odwiedziły już 203 gminy - powiedział Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki. 

 

Z analizy danych wynika również, że do końca czerwca wypłacą łącznie ponad 1,1 mln świadczeń na kwotę ponad 593 tys. zł, która jest zarezerwowana w budżecie wojewody.

 

Do 15 czerwca 2016 r. gminy w województwie mazowieckim otrzymały dotację w wysokości 512,4 mln zł i nie zgłaszają niedoborów środków w tym zakresie.

 

Najwyższe wypłaty dla 1 rodziny odnotowano w gminach: Baboszewo (powiat płoński) 6000 zł dla 12 dzieci w rodzinie, Czarnia (powiat ostrołęcki) 5000 zł dla 10 dzieci w rodzinie, Przasnysz ( powiat przasnyski) 5000 zł dla 10 dzieci w rodzinie i Radziejowice (powiat żyrardowski) także 5000 zł dla 10 dzieci w rodzinie.

 

Wszystkie powiaty na Mazowszu otrzymały zamówione środki na wypłatę świadczeń w ramach rodzina 500 plus dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz realizują zadanie na bieżąco. Wydano 5 007 decyzji przyznających prawo do dodatku dla dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka i wypłacono świadczenia na kwotę  4,8 mln zł. Do 15 czerwca 2016 r. przekazano powiatom na wypłatę dodatków dotację w wysokości  ponad 6,3 mln zł.  

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: