submenu
content

Złóż wniosek o „Rodzina 500 plus” do 1 lipca

30-06-2016

1 lipca to ostatni dzień, kiedy możemy złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br. 

 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” by otrzymać je z wyrównaniem od 1 kwietnia?

Wniosek musi zostać złożony nie później, niż 1 lipca br. włącznie. Wówczas otrzymamy świadczenie z wyrównaniem za trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec.

 

Co będzie, jeśli złożymy wniosek po 1 lipca br.?

W takiej sytuacji otrzymamy świadczenie od tego miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Jeśli zrobimy to do 10 dnia danego miesiąca – pieniądze otrzymamy w tym samym miesiącu. Jeśli później – zostaną nam wypłacone do końca następnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc w którym złożyliśmy wniosek.

 

Jak możemy składać wniosek?

Wniosek możemy złożyć na trzy sposoby. Przez internet – bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP. Za pośrednictwem Poczty Polskiej. Będzie liczyć się data stempla pocztowego.  Można też złożyć wniosek osobiście w gminie.

 

Co się stanie, jeśli we wniosku popełnimy błąd?

Do otrzymania świadczenia z wyrównaniem uprawnia data złożenia wniosku, czyli 1 lipca br.. Jeśli okaże się, że wniosek zawiera błędy, zostaniemy poproszeni o ich poprawienie. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

 

A co, jeśli nie dołączymy wszystkich potrzebnych dokumentów?

Tu sytuacja jest analogiczna. Jeśli we wniosku będzie brakować dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

 

Czy urzędnicy mogą skontrolować, na co wydajemy pieniądze ze świadczenia?

W wyjątkowych wypadkach, gdy będą sygnały o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z celempracownicy pomocy społecznej mogą przeprowadzić skrócony wywiad środowiskowy. Takie zabezpieczenie jest zapisane w ustawie. Mogą również zadecydować o zamianie gotówki na świadczenia rzeczowe czy opłacanie usług. Jednak konstrukcja ustawy oparta jest na założeniu, że rodzice najlepiej wiedzą, na co przeznaczyć świadczenie. Nie ma obowiązku przechowywania paragonów ani rachunków.

 

Na jak długo jest przyznawane świadczenie?

W tym roku, wyjątkowo, aby uniknąć składania wniosków dwa razy, świadczenie jest przyznawane od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku Wnioski w kolejnych latach, począwszy od 2017 r., będzie można składać od 1 sierpnia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: