submenu
content

Nie zabraknie pieniędzy na 500 plus

07-11-2016

Nie zabraknie środków na wypłatę świadczenia wychowawczego. Wydane decyzje przyznające prawo do tego świadczenia są obowiązujące i wszystkie uprawnione rodziny otrzymają należne im świadczenia. Dotyczy to zarówno tego roku, jaki i kolejnych lat.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwzględniało, że w poszczególnych województwach mogą wystąpić niedobory w porównaniu do szacowanych wydatków. Ich skala jest jednak niewielka. Wynika to z oczywistych względów. Przy takiej skali uruchamianego programu, z obowiązującym kryterium dochodowym przy pierwszym dziecku, trudno było ściśle oszacować, jaka liczba dzieci będzie korzystać z programu w poszczególnych województwach.

 

Resort rodziny na bieżąco monitoruje sytuację. W ostatnich dniach zostały zebrane zapotrzebowania z urzędów wojewódzkich. Minister Rodziny wystąpił do Ministra Finansów o uruchomienie dodatkowych środków. Środki te zostaną przekazane przez Ministra Finansów w czasie umożliwiającym terminową wypłatę świadczeń.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: