submenu
content

Koordynacja 500+ w rękach Wojewodów

07-02-2018

- Program „Rodzina 500 plus“ jest sprawnie realizowany, przy dobrej współpracy z samorządami, choć jeden z jego elementów, wymagający koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, powodował opóźnienia – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Dlatego te zadania od 1 stycznia 2018 r. zostały przekazane z poziomu  Marszałka Województwa na poziom Wojewody, co ma zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie. Według stanu na koniec ubiegłego roku postępowania zostały wszczęte w ponad 42 proc. wniosków, zaś w niecałych 57 proc. nie zostały. Służby wojewodów przejęły ponad 242 tys. niezałatwionych wniosków.

 

- Za każdym z nich stoją rodziny i dzieci czekające na pozytywne załatwienie sprawy – mówiła minister Rafalska. - Teraz osoby, które długo czekały, szybciej otrzymają świadczenie.

 

Spośród wszystkich województw największy udział procentowy spraw, do których marszałek województwa nie wszczął postępowania przed 1 stycznia 2018 r. w zakresie świadczenia wychowawczego, odnotowano w: opolskim (100% - 4 772 spraw), lubuskim (85,42% - 5 372 spraw), zachodniopomorskim (83,77%  - 6 314 spraw). Spośród wszystkich województw największy udział procentowy spraw, do których marszałek województwa nie wszczął postępowania przed 1 stycznia 2018 r. w zakresie świadczenia rodzinnego, odnotowano w opolskim (83,35% - 8 894 spraw), mazowieckim (82,86% - 5 210 spraw) i zachodniopomorskim (76,04% - 3 857 spraw).

 

- Opóźnienia nie były związane z wielkością środków finansowych, przekazanych na obsługę, liczbą wniosków ani zatrudnionych pracowników – oceniła minister.

 

- W woj. śląskim wszczęto 95 proc. spraw, w woj. warmińsko-mazurskim ponad 71 proc., a w woj. podkarpackim ponad 71 proc. W pierwszych dwóch tygodniach od przejęcia zadania w województwie opolskim wydano prawie 650 decyzji, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę ponad 12 tys. zaległych spraw. - Świadczy to, że przy dobrej organizacji pracy możliwe jest sprawne przejęcie zadania i wydawanie zaległych decyzji – podsumowała minister Rafalska.

 

MRPiPS zwróciło się do Wojewodów o przekazanie informacji odnośnie wysokości zapotrzebowania na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przejętych od Marszałków, jak również tych, którzy nie stali się pracownikami urzędów wojewódzkich.

 

Ogółem zostało złożone zapotrzebowanie na kwotę ponad 1,8 mln zł.  MRPiPS wystąpi do Ministra Finansów o potwierdzenie interpretacji  w zakresie możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

MRPiPS poprosiło również wszystkie urzędy wojewódzkie o przesłanie docelowej liczby pracowników, którzy zajmować się będą koordynacją świadczeń rodzinnych, w ramach środków budżetowych na rok 2018.

 

Obecnie opracowywane jest uaktualnienie procedury współpracy pomiędzy gminą a województwem w sprawach świadczeń rodzinnych w kontekście przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, mające na celu usprawnienia pracy na poziomie Wojewody i lepszą  jakość przekazywanych do Wojewody wniosków.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: