submenu
content

270 mln zł na aktywność społeczną seniorów

18-09-2018

Ponad 500 tys. seniorów skorzystało z projektów zwiększających ich aktywność społeczną oraz z miejsc aktywnego wypoczynku w 240 już działających dziennych domach i klubach Senior+. To ponad 1,12 tys. zrealizowanych projektów kulturalnych, sportowych oraz różnego rodzaju warsztatów dla seniorów. Łącznie od 2015 r. na zwiększanie aktywności społecznej osób starszych rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 270 mln zł.

 

14,3 tys. miejsc dziennego pobytu dla seniorów

 

Domy i Kluby Senior+ to przestrzeń dla seniorów do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej. Służą budowania więzi międzypokoleniowych. To także dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. Zapewniają również posiłek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na rozwój i utrzymanie tych placówek 150 mln zł.

 

W ramach programu Senior+ samorządy mogą otrzymać dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł dla dziennego domu Senior+ oraz 150 tys. zł dla klubu Senior+), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wynosi miesięcznie do 300 zł w dziennym domu Senior+ oraz do 200 zł w klubie Senior+. Od 2017 roku program Senior+ jest realizowany w formule rozszerzonej, dzięki której możliwe jest tworzenie Klubów Senior+.

 

W latach 2016-2017 powstało 141 nowych placówek: dziennych domów i klubów Senior+. Na koniec 2017 r. działało 240 placówek Senior+, oferujących ponad 6,2 tys. miejsc dla seniorów.

 

Dzięki tegorocznej rekordowej dotacji w kwocie 80 mln zł na koniec 2018 r. może już działać ponad 560 placówek oferujących prawie 14,3 tys. miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

 

Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych

 

Seniorzy korzystają także z projektów finansowanych w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Tylko w 2017 roku w różnych projektach udział wzięło prawie 180 tys. seniorów. Łącznie od edycji 2016 programu to prawie 450 tys. osób objętych różnorodnymi formami zwiększającymi ich aktywność społeczną.

 

Roczny budżet programu to 40 mln zł. Organizacje działające na rzecz osób starszych mogą otrzymać dofinansowanie na realizację działań w jednym z czterech priorytetowych obszarów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych. Dotacja może wynieść od 20 tys. do 200 tys. zł.

 

Zajęcia artystyczne, sportowe, banki czasu dla seniorów

 

W ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych organizowane są różne zajęcia: kulturalne, artystyczne, komputerowe, sportowe oraz promujące rekreację turystyczną. Prowadzone są działania promujące aktywność społeczną (w tym wolontariat). Tworzone są banki czasu i grupy samopomocowe, a także centra usług czy kluby dla osób starszych (np. usług edukacyjnych, prawnych, finansowych, ruchowych, kulturalnych, turystycznych, krajoznawczych; świadczone było poradnictwo psychologiczne).

 

W ubiegłym roku dofinansowano 116 ofert z priorytetu promującego integrację wewnątrz- jak i międzypokoleniową – na łączną sumę 12 mln zł. W tegorocznej edycji 2018 dofinansowanie przyznano 96 organizacjom na ok. 11 mln zł. To możliwość rozwoju różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz zaangażowanie do wspólnych działań młodszego pokolenia.

270 mln zł na aktywność społeczną seniorów 270 mln zł na aktywność...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: