submenu
content

Rady Seniorów – diagnoza i wyzwania

16-02-2015

Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów odbyło się 16 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu. Tematem były wyniki badania „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania”. Organizatorzy to Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Sejm RP. Gościem honorowym był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort pracy objął nad tym wydarzeniem honorowy patronat.

 

- Sala Kolumnowa Sejmu jest szczególnym miejscem – przypomniał minister Kosiniak-Kamysz. – Tu zaprezentowano po raz pierwszy program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-14, projekt długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, program aktywności zawodowej osób w wieku 50+.  

 

Minister podkreślił odpowiedzialność rządu i samorządów za pełną podmiotowość starszych obywateli, którzy skupieni w Radach Seniorów będą mogli współdecydować o polityce na poziomie lokalnym.

 

- Badanie „Zoom na rady seniorów” jest bardzo cenne, gdyż pozwala na określenie, gdzie czekają nas wyzwania w tej dziedzinie – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Teraz jest ważne, by przepisy ustawowe zostały doprecyzowane na poziomie każdej jednostki samorządu terytorialnego, określając wyraźnie zakres obowiązków i uprawnień Rad Seniorów.  

 

W opinii ministra Rady to także bardzo dobry instrument do wypowiadania się w imieniu tych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich zasiadać. Dlatego powinny ściśle współpracować z ośrodkami pomocy społecznej. Przykładem jest dystrybucja Pomocy żywnościowej, z której w dużej mierze korzystają osoby starsze.

 

- Rząd oraz mój resort będą dalej wspierać wszelkie takie inicjatywy, jak powstawanie Rad Seniorów – zadeklarował minister Kosiniak-Kamysz, zachęcając równocześnie do współpracy z działającą przy MPiPS Radą ds. Seniorów.

 

Przesłanie do uczestników spotkania wystosowała także Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. Goście zapoznali się z wynikami badania. „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania”, prezentacjami, pokazującymi działające już Rady oraz wzięli udział w dyskusji.

Konferencja Konferencja "Rady Seniorów –... Konferencja Konferencja "Rady Seniorów –... Konferencja Konferencja "Rady Seniorów –... Konferencja Konferencja "Rady Seniorów –... Konferencja Konferencja "Rady Seniorów –... Konferencja Konferencja "Rady Seniorów –...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: