submenu
content

Senior-WIGOR: 100 placówek do końca roku

17-03-2015

Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora. W 2015 roku powstanie ok. 100 takich miejsc. Rząd przyjął program Senior-WIGOR.

 

- Seniorzy, z którymi się spotykam są bardzo aktywni, pełni życia i pasji. Często jednak brakuje im miejsca, w którym mogą się spotykać i wspólnie realizować swoje pomysły. Dzięki programowi Senior WIGOR powstanie nowa przestrzeń dostępna dla osób starszych  – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

 

 

Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia.

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie środki będą przeznaczone na program?

 

Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł. natomiast  dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

 

Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie w organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy.

 

Ambasadorami programu są: Wirginia Szmyt, czyli DJ Wika , Antoni Huczyński, znany jako „Dziarski Dziadek”, Stanisław Kowalski, 104-letni rekordzista świata w bieganiu, Jerzy Przyborowski, jeden z najbardziej utytułowanych lekkoatletów weteranów w Polsce, Gabriela Haczyk, biegaczka oraz Aleksander Doba, podróżnik roku National Geographic.

 

Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: