submenu
content

Coraz więcej miejsc spotkań dla osób starszych

18-03-2015

Przejście na emeryturę to nie koniec aktywności. Dla wielu osób starszych to początek odkrywania nowych pasji. Już w tym roku będą mogli je realizować w dziennych domach Senior-WIGOR.

 

- Nie chciałbym, aby seniorzy po zakończeniu aktywności zawodowej zamknęli się w czterech ścianach z telewizorem. Wiem, że mają w sobie dużo pasji i energii do działania, dlatego jako ministerstwo pomagamy im realizować marzenia. Nasz najnowszy program to dzienne domy Senior-WIGOR. W tym roku powstanie ok. 100 takich miejsc – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu dziennych domów dla osób starszych. O tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu miejsca świadczy chociażby popularność klubów seniora, które działają w ramach organizacji (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni mieszkaniowej itp.), a także we współpracy z samorządem.

 

- Klub Seniora "Ustronie" na początku działał w ramach spółdzielni mieszkaniowej, później patronat nad nim objął urząd miasta, a konkretnie Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach. Miasto udostępnia nam lokal, w którym możemy prowadzić działalność w bardzo wielu obszarach. W 2007 roku założyliśmy zespół muzyczny oraz klub kabaretowy – powiedziała Elżbieta Rusiecka-Kucharska, przewodnicząca Klubu seniora „Ustronie” i kierownik zespołu folklorystycznego.

 

Liczba uczestników zależy od oferty klubu, a także od miejsca, w którym odbywają się spotkania. Zasada jest prosta – im ciekawsze zajęcia tym więcej chętnych, także spoza konkretnej miejscowości.

 

- Do naszego klubu przychodzi teraz ok. 200 osób i wciąż dołączają nowe. To najlepszy dowód na to, że takie miejsca są seniorom potrzebne - dodała Elżbieta Rusiecka-Kucharska.

 

Dla ciała i ducha

 

Kluby seniora pełnią rolę nie tylko miejsc spotkań. Ich oferta jest coraz szersza i coraz lepiej dopasowana do oczekiwań seniorów.

 

- Zajęcia w klubie to edukacja, wycieczki, ale także rozrywka. To także zwyczajne rozmowy przy herbacie, podczas których każdy może wymienić swoje doświadczenia - powiedziała Halina Polańska, uczestniczka Klubu Seniora "Ustronie" w Skierniewicach.

 

Uczestnicy doceniają zwłaszcza to, że mogą spotkać się z rówieśnikami. Dla wielu z nich przejście na emeryturę nie jest końcem aktywności.

- Całe życie zawodowe byłam aktywna, dlatego nie chciałam zwalniać tempa po przejściu na emeryturę. Z klubem związałam się jeszcze, gdy pracowałam, chodziła tam moja znajoma. Spotkania pozwoliły mi odkryć pasję do rękodzieła oraz śpiewu. Sukces klubu leży nie tylko w ciekawych zajęciach, ale przede wszystkim w ludziach, którzy go tworzą - powiedziała Grażyna Kutryś, uczestniczka klubu seniora oraz zespołu folkowego "Ustronie" w Skierniewicach.

 

- Dzięki zajęciom uczestnicy mogą oderwać się od codzienności, od swojego pustego mieszkania i telewizora. Tutaj mogą podzielić się swoim doświadczeniem, umiejętnościami i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. To bardzo ważne nie tylko dla zachowania sprawności fizycznej, ale także pogody ducha – dodała Elżbieta Rusiecka-Kucharska.

 

Dofinansowanie dla klubów

 

Kluby seniorów często działają w oparciu o składki uczestników. Warto starać się o dodatkowe środki finansowe na nowe projekty. Organizatorzy mogą ubiegać się o dotacje w ramach programów ASOS, FIO, a także Senior-WIGOR. Są one realizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

ASOS

 

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji.

 

Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych. Kto może starać się o dotacje? Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych.

 

- Nasz klub to miejsce na rozmowy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie więzi międzypokoleniowych i wspólne realizowanie pasji. Projekt jest dofinansowany ze środków ASOS. Cieszymy się, że dzięki temu przedsięwzięciu pobudziliśmy seniorów do dalszego działania. Udowodniliśmy, że w działaniu na rzecz dobra wspólnego zanikają granice, również te związane z wiekiem - powiedziała Barbara Wdowiak, koordynatorka projektu "Kluby Wiosny i Jesieni".

 

FIO

 

Aby ułatwić wspólne działanie i angażowanie się w inicjatywy społeczne, w 2005 r. powołano Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W konkursie mogą startować organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Mogą natomiast, realizując projekty, tworzyć partnerstwa np. z instytucjami edukacji czy zdrowia publicznego.

 

Senior-WIGOR

 

Celem przyjętego dziś przez rząd programu „Senior-WIGOR” jest tworzenie dziennych domów. W tych placówkach starsze osoby otrzymają ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu, możliwość realizowania swoich pasji oraz profesjonalną opiekę dostosowaną do ich potrzeb.

 

Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia. Przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r.

 

Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie w organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: