submenu
content

Wyniki otwartego konkursu ofert ASOS 2014-2020 edycja 2015

07-04-2015

Szanowni Państwo,

Uczestnicy edycji 2015 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

Dziękujemy za Państwa udział w konkursie i nadesłane oferty.

 

Z satysfakcją odnotowaliśmy, że edycja 2015 konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość złożonych ofert (łącznie ponad 3200), jest dla nas dowodem na to, że potrzeby i oczekiwania w zakresie pomocy osobom starszym w Polsce są ogromne i warto działać w obszarze aktywności. W tym roku odnotowaliśmy wzrost o 25% w liczbie złożonych ofert w stosunku do roku 2014.

 

Dziękujemy za wszystkie dotychczas nadesłane przez Państwa uwagi oraz opinie i prosimy, również przy okazji edycji 2015 konkursu, o przesyłanie Państwa wskazówek, sugestii i przemyśleń dotyczących działań wspierających aktywność osób starszych. Wszystkie będą dokładnie analizowane i mamy nadzieję, że pozwolą nam uzyskać nową i pełniejszą wiedzę na temat problemów, z którymi zmierzają się osoby starsze w Polsce. Chcemy podkreślić, iż Państwa aktywne zaangażowanie w działania dla seniorów w Polsce miało ogromne znaczenie dla kontynuacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Ponadto pragniemy zachęcić do przekazywania swoich sugestii o sposobie organizacji konkursu poprzez kontakt mailowy – asos@mpips.gov.pl.

 

Doświadczenia i sugestie organizacji bezpośrednio działających dla osób starszych będą szczególnie cenne dla dalszych prac nad kształtowaniem polityki senioralnej w Polsce.

 

z poważaniem,

 

Departament Polityki Senioralnej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: