submenu
content

Polityka senioralna znalazła miejsce w świadomości Polaków

06-05-2015

Rada Polityki Senioralnej, działająca przy MPiPS, obradowała 6 maja.

 

- Realizujemy długofalową politykę senioralną. Weszła ona już do świadomości Polaków – powiedział podczas obrad minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – To w dużej mierze zasługa członków Rady, którzy w swoich środowiskach efektywnie działają na rzecz polityki wobec osób starszych.

 

Minister przypomniał najważniejsze elementy polityki senioralnej, do których należą Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) i wieloletni Program Senior-WIGOR.

 

- Właśnie zakończyliśmy trzecią edycję ASOS i przygotowujemy się do czwartej. Zadaniem dla Rady jest wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej realizacji tego programu i przygotowanie jego modyfikacji – zwrócił się do obradujących minister Kosiniak-Kamysz.

 

- Rada Ministrów przyjęła Program Senior-WIGOR ze zwiększonym finansowaniem. Na lata 2015-20 mamy na ten cel 370 mln zł. Chcemy, aby w całej Polsce powstało 100 dziennych placówek dla osób starszych. Ten rok jest rokiem pilotażowym – stwierdził minister.

 

Miejsce seniorów w powstającym dokumencie „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-20” omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. – Demografia wytyczyła nowe zadania: poprawę komfortu zdrowotnego osób starszych i profilaktykę zdrowego starzenia się, obejmującą promocję zdrowia. Dążymy do stworzenia kompleksowego systemu opieki zdrowotnej dla osób starszych, zaczynającego się od lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej – powiedziała minister Małecka-Libera.

 

Członkowie Rady Polityki Senioralnej zapoznali się także z planowanymi działaniami w polityce społecznej, mającymi wpływ na politykę senioralną oraz dyskutowali nad strategią powstawania Rad Seniorów i ich rolą w środowiskach lokalnych.

Polityka senioralna znalazła... Polityka senioralna znalazła... Polityka senioralna znalazła... Polityka senioralna znalazła... Polityka senioralna znalazła...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: