submenu
content

Przyszłość należy do srebrnej ekonomii

25-09-2015

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia  odbył się w warszawskiej Galerii Porczyńskich w dniach 24-25 września 2015 r. w Warszawie. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa, osoby starsze będą odgrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczna jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu, przez możliwie najdłuższy czas. Celem Kongresu jest podsumowanie dotychczasowych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce oraz wypracowanie kluczowych wniosków dla dalszych działań.

 

Podczas I sesji plenarnej kongresu wykład wprowadzający, poświęcony strategii i realizacji Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce w latach 2014-2020, wygłosił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Paneliści, w większości aktywnie zaangażowani w tworzenie polityki senioralnej i odpowiedzialni za jej realizację ocenili efekty programu z perspektywy 1,5 roku jego funkcjonowania. 

 

- Zdaniem ministra Kosiniaka-Kamysza  jednym z priorytetów dla państwa powinien być rozwój tak zwanej srebrnej ekonomii, w tym dostępu do wyspecjalizowanych usług geriatrycznych – Srebrna ekonomia, a więc produkty i usługi dedykowane dla seniorów, pozwalają podnieść standard życia osób starszych, a jednocześnie na tworzenie miejsc pracy dla młodych – powiedział minister.

 

Zdaniem Krystyny Lewkowicz, Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ważną rolę w procesie integracji osób starszych – szczególnie kobiet, które często z uwagi na większą średnią długość życia, spędzają starość samotnie – odgrywa aktywność umysłowa. – Udział w zajęciach organizowanych przez instytucje takie, jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, pozwala na aktywowanie zerwanych więzi społecznych. Umożliwia również pobudzenie talentów, które w przeszłości, z uwagi na brak czasu, nie mogły się rozwinąć – podkreśliła prezes Lewkowicz.

 

Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego... Kongres Zdrowego Starzenia/Fot.L.Sokal Kongres Zdrowego...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: