submenu
content

Informacja dotycząca Naboru ekspertów Programu ASOS 2016

22-12-2015

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych w ramach realizacji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 – edycja 2016 -  Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że ww. nabór nie ma charakteru uzupełniającego.


Oceny ofert w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 – edycja 2016 będą dokonywać eksperci wybrani w trwającym naborze.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: