submenu
content

I Forum Seniora

15-04-2016

Wiceminister Elżbieta Bojanowska otworzyła I Forum Seniora, które odbyło się 14 kwietnia w Krakowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele nauki, instytucji publicznych, fundacji i stowarzyszeń, działający na rzecz emerytów.

 

- Działania wokół polityki senioralnej muszą być dostosowane do potrzeb osób starszych, do ich możliwości i oczekiwań – powiedziała minister Bojanowska. – Powinny także podkreślać relacje między i wewnątrzpokoleniowe. Te wszystkie działania mają zapobiegać automarginalizacji osób starszych.

 

 Minister Bojanowska przypomniała o dominujących trendach demograficznych. Według szacunków w 2050 r. aż 40 proc. Polaków będzie miało ukończony 60. rok życia. Dlatego polityka społeczna musi także uwzględniać osoby starsze.

 

- Właśnie kończy się przyjmowanie wniosków w tegorocznej edycji programu ASOS, a wkrótce rozpocznie się przyjmowanie wniosków w programie Senior-WIGOR – przypomniała minister Bojanowska. – Teraz w planach mamy stworzenie centrów usług dla osób starszych.

 

Uczestnicy Forum wysłuchali wykładów naukowców, zajmujących się problematyką starzenia się oraz dyskusji toczonych podczas paneli tematycznych. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: