submenu
content

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

18-05-2016

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 maja w MRPiPS. Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominacje członkom Rady. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz. W posiedzeniu wzięła również udział wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

- Istnieje potrzeba budowy nowej polityki senioralnej – powiedziała mister Elżbieta Rafalska otwierając posiedzenie. – Wiążę z tym gremium duże nadzieje i liczę, że przy opracowywaniu kierunków działań, kierowanych do  osób starszych czy wydawaniu opinii i stanowisk, będę mogła liczyć na kompetencje i rzetelność  Rady ds. Polityki Senioralnej.

 

Minister Rafalska pogratulowała też wszystkim członkom Rady, wybranym spomiędzy 200 kandydatów, zgłoszonych przez  administrację samorządową i rządową, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców oraz uczelnie i instytucje badawcze.

 

- Polityka senioralna jest jednym z priorytetów w Polsce – stwierdziła wiceminister Elżbieta Bojanowska. – Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, znaczącym w kształtowaniu polityki w tym zakresie. Wiceminister określiła także priorytety rządu w dziedzinie polityki senioralnej, do których należą: rozwój usług społecznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych, tworzenie warunków do zaspokajania ich potrzeb oraz kształtowanie odpowiednich relacji międzypokoleniowych.

 

Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybrali Prezydium, a także ustalili harmonogram i zasady działania Rady.

 

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Inauguracyjne posiedzenie... Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Inauguracyjne posiedzenie... Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Inauguracyjne posiedzenie... Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Inauguracyjne posiedzenie... Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Inauguracyjne posiedzenie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: