submenu
content

Najważniejsze informacje o Senior-WIGOR

14-07-2016

Oferty w ramach tegorocznej edycji konkursu Senior-WIGOR można składać do 14 sierpnia br. Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące konkursu. 

 

Czym jest program Senior WIGOR?

Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów.

 

Dla kogo skierowany jest program Senior-WIGOR?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), a jego celem jest wsparcie nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ poprzez dofinansowanie rozwoju sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Ustalenie godzin otwarcia placówki leży po stronie samorządu. Do dyspozycji pensjonariuszy będzie pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).

 

Każdy podopieczny będzie miał zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie. Posiłki będą  przygotowywane na miejscu lub dostarczane przez firmę zewnętrzną. Kuchnia bądź aneks kuchenny nie muszą spełniać wymogów określonych dla stołówki. Ich celem jest umożliwienie seniorom przygotowania szybkiego i prostego posiłku (kanapki, kawa, herbata).  

 

Jakie środki przeznaczy rząd na Program?

Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł w latach 2015-2020, natomiast w 2016 r. 40 mln zł.

 

Na jakie wsparcie finansowe można liczyć?

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w kwocie nie wyższej niż 70 tys. zł.

 

Będzie można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł/ miesiąc w Dziennym Domu Senior – WIGOR.

 

Czy jest wymagany wkład własny?

Tak. Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.

 

Kto może realizować projekty w ramach Programu?

Projekty będą mogły być realizowane we współpracy  z innymi instytucjami i organizacjami.

 

Z kim będzie podpisywana umowa o dofinansowanie?

Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ilu podopiecznych będzie miał pracownik domu Senior-WIGOR?

Jeden pracownik będzie miał pod opieką maksymalnie 15 seniorów. Jeżeli będzie taka potrzeba może być również zaangażowany stażysta, ale to za zgodą samorządu.

 

Dodatkowo zatrudniony będzie fizjoterapeuta, pielęgniarka,  ratownik medyczny, psychoterapeuta lub dietetyk (w zależności od potrzeb danej placówki).

 

Czy zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Senior-WIGOR będą płatne?

Opłaty są dobrowolne. Samorząd sam decyduje o konieczności uiszczenia zapłaty za uczestnictwo w Dziennych Domu „Senior-WIGOR” oraz o jej ewentualnej wysokości.

 

Czy seniorzy sami będą dojeżdżali do Domu i klubu Senior WIGOR?

Zapewnienie dojazdu do domu dziennego „Senior-WIGOR” leży po stronie samorządu.

 

Czy działające już Dzienne Domy Pobytu mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu Senior-WIGOR?

Działające placówki mogą przekształcić się w Dzienne Domy Senior-WIGOR pod warunkiem, że przestaną funkcjonować jako np.: Dzienne Domy Pobytu i rozpoczną swoją działalność jako Dzienne Domy „Senior-WIGOR”. Przekształcenie może nastąpić w formie uchwały intencyjnej.

 

Co należy zrobić aby wziąć udział w Programie?

Uprawnionymi podmiotami do aplikowania o środki są jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłać na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu do 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

Wojewoda ocenia formalnie i wstępnie merytorycznie oferty na bieżąco i po weryfikacji sukcesywnie przekazuje je do ostatecznego rozstrzygnięcia do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Ostateczny termin przesyłania ofert przez Wojewodę upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r.

 

Składane oferty rozpatrywane będą w kolejności wpływu do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

Oferty zakwalifikowane do dofinansowania będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl. 

Najważniejsze informacje o Senior-WIGOR Najważniejsze informacje o...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: