submenu
content

49 nowych Domów „Senior-WIGOR”

27-09-2016

Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. Wsparcie otrzyma 146 jednostek samorządu z całego kraju.

 

W otwartym konkursie ofert w ramach Programu złożono 51 wniosków w module I konkursu (na utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”) oraz 97 w module II konkursu (zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”).

 

Dofinansowanie otrzyma 49 jednostek, które ubiegały się o dotację w module I  oraz 97 z modułu II.

 

Najwięcej nowych placówek powstanie w województwie dolnośląskim (6), mazowieckim oraz śląskim (po 5).

 

Najwięcej już istniejących placówek zostanie dofinansowanych w województwach: śląskim (14), wielkopolskim (11), mazowieckim i podkarpackim (po 10).

 

Jednostki samorządu terytorialnego w tegorocznej edycji mogły się ubiegać o jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80% całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł.

 

Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

 

Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. Jego celem jest wsparcie nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Do dyspozycji pensjonariuszy jest pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).

 

Pełne wyniki konkursu.

49 nowych Domów „Senior-WIGOR” 49 nowych Domów...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: