submenu
content

Bezpieczny i Aktywny Senior

31-01-2017

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski.

 

- To porozumienie jest ważne nie tylko dla resortu rodziny, ale dla wszystkich osób starszych – mówiła minister Elżbieta Rafalska. - Polityka senioralna rządu jest związana z działaniami, które poprawią jakość życia osób starszych.  Sprawią, że będą dłużej aktywne, poczują się bezpieczne, potrzebne, doceniane i szanowane. Do jej realizacji szukamy ważnych partnerów.

 

Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

 

- Podpisanie dzisiejszego porozumienia nie jest przypadkiem. ZUS zawsze był  sojusznikiem w zakresie polityki senioralnej. Cieszę się, że do tego grona dołączyła Poczta Polska. Pomoże w dotarciu do osób starszych mieszkających w niewielkich miejscowościach czy na wsiach. Tam dociera listonosz, osoba, ciesząca się dużym zaufaniem społecznym – podkreśliła minister Rafalska.

 

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.  Z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż wśród osób w wieku 60 lub więcej lat jedynie co czwarta osoba (24,6%) uczestniczy w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej.

 

- Rolą państwa jest przewidzieć sytuacje, w których osoby niesamodzielne będą potrzebowały wsparcia i muszą je otrzymać ze strony rządu czy samorządu. To usługi opiekuńcze, specjalistyczne, domy pobytu dziennego, ale także bezpieczeństwo w codziennej egzystencji – wyjaśniała minister.

 

Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych, regularnie dostarczając materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru. Pomagają one np. przy odpowiedzialnym wyborze domu opieki, informują o prawach konsumenta, mówią, gdzie szukać porady prawnej.

 

Podpisanie dzisiejszego porozumienia ułatwi trafienie z przekazem bezpośrednio do odbiorców. 

Podpisanie porozumienia MRPiPS z ZUS i Pocztą Polską/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podpisanie porozumienia... Podpisanie porozumienia MRPiPS z ZUS i Pocztą Polską/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podpisanie porozumienia... Podpisanie porozumienia MRPiPS z ZUS i Pocztą Polską/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podpisanie porozumienia... Podpisanie porozumienia MRPiPS z ZUS i Pocztą Polską/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podpisanie porozumienia... Podpisanie porozumienia MRPiPS z ZUS i Pocztą Polską/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podpisanie porozumienia... Podpisanie porozumienia MRPiPS z ZUS i Pocztą Polską/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podpisanie porozumienia...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: