submenu
content

Sytuacja osób starszych

07-02-2017

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska zaprezentowała 7 lutego w Sejmie, podczas wspólnych obrad sejmowych komisji polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny, Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 r.

 

Społeczeństwo polskie staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. Wynika to z wydłużania się przeciętnego dalszego trwania życia oraz niskiego poziomu dzietności. Wyniki Prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Populacja osób w wieku 60+ wzrośnie w końcu horyzontu prognozy do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności Polski.

 

- W związku ze zmianami demograficznymi, szeroko rozumiana polityka społeczna wobec osób starszych stanowi jeden z priorytetów działań publicznych - mówiła wiceminister Bojanowska. Musi się ona koncentrować wokół ich sytuacji materialnej, stanu zdrowia i zapewnienia opieki zdrowotnej, sytuacji mieszkaniowej, a także aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej.

 

- Polityka społeczna wobec osób starszych została uznana przez Radę Ministrów jako jeden z priorytetów polityki publicznej. W celu zwiększenia współczynnika dzietności wprowadzony został program Rodzina 500+ - przypomniała wiceminister.

 

Jednym z działań podjętych w celu poprawy sytuacji materialnej osób starszych o najniższych dochodach jest podwyższenie kwoty minimalnej emerytury oraz minimalnej kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. - Od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura wyniesie 1000 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł - stwierdziła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

Zwróciła też uwagę na prowadzoną przez resort rodziny kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Ma ona na celu nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych, ale także zwiększenie ich aktywności, zarówno fizycznej, jak i społecznej.

 

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 r. będzie jeszcze prezentowana na posiedzeniu plenarnym w Sejmie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: