submenu
content

Żyć dłużej i lepiej

15-02-2017

- Żyjemy dłużej, ale chcemy też żyć lepiej – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, otwierając zorganizowaną w MRPiPS debatę „Sytuacja osób starszych w Polsce”. – Stajemy przed wyzwaniami, wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze ludnościowej. W debacie wzięła udział także podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska.

 

Jak wynika z „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015” do roku 2050 populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności naszego kraju. Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów, jest kompleksowym opracowaniem, opisującym sytuację demograficzną, ekonomiczną, zdrowotną osób starszych, ich aktywność, wykształcenie, sytuację rodzinną i społeczną. Zawiera też wnioski i rekomendacje.

 

- W związku z konsekwencjami zmian demograficznych konieczne jest nadanie priorytetu działaniom z zakresu polityki publicznej, mającym na celu zwiększenie współczynnika dzietności w Polsce – podkreśliła minister Rafalska. - Równie ważna jest zmiana postrzegania osób starszych i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

 

Służą temu takie działania, jak resortowa kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Ma ona na celu uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu czy przemoc. Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna.

 

Minister Rafalska stwierdziła, że ważnym zadaniem jest sformułowanie konkretnych celów  polityki senioralnej, wraz z harmonogramem i planem finansowym.

 

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przypomniała, że promocja zdrowego i aktywnego starzenia jest jednym z celów Narodowego Planu Zdrowia. – Opracowaliśmy rozwiązania, które zapewnią coraz liczniejszej populacji osób starszych dostęp do instytucji zdrowia: poradni i oddziałów geriatrycznych, wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek, fizjoterapeutów – mówiła wiceminister. Przypomniała też o dostępie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

 

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że w 2015 r. wypłacano w Polsce ponad 5 mln. emerytur. Ze świadczeń korzysta 82,7 proc. osób, które nabierają do nich prawa. 94 proc. emerytur pochodzi z systemu powszechnego. Zwróciła też uwagę na rosnącą liczbę specjalnych świadczeń, przyznawanych osobom, które ukończyły 100 lat.

 

Doświadczeniami w realizacji polityki senioralnej na poziomie samorządu podzieliła się z uczestnikami debaty Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.

 

Udział w debacie wzięli także: prezes GUS dr Dominik Rozkrut, dyrektor CBOS prof. Mirosława Grabowska, przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, poseł dr Kornel Morawiecki, przewodnicząca ZG Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska oraz koordynatorka UTW Politechniki Krakowskiej dr Maria Władysława Francuz.

Debata „Sytuacja osób starszych w Polsce” /Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Debata „Sytuacja osób... Debata „Sytuacja osób starszych w Polsce” /Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Debata „Sytuacja osób... Debata „Sytuacja osób...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: