submenu
content

Seniorzy na plus

07-04-2017

Zmiany w „Senior+” i ASOS, prace nad strategią polityki senioralnej do 2030 r., kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” – to tylko niektóre z działań na rzecz osób starszych.

 

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu wyznaczającego kierunki polityki senioralnej w Polsce: „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo.” Dokument ten jest projektem strategicznym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.

 

W Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) wprowadzono szereg zmian sprzyjających organizacjom senioralnym. W 2017 roku do dofinansowania 362 projektów przeznaczono 38 mln zł. To wsparcie ponad 128 tys. osób starszych.

 

Program Wieloletni „Senior +” jest realizowany w formule rozszerzonej o możliwość tworzenia Klubów „Senior+” oraz dostoswanej do potrzeb i możliwości osób starszych i jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz wprowadzenia nowej formy placówki „Senior +” w Programie:

  • dostosowano do faktycznych potrzeb i możliwości jednostek samorządu terytorialnego minimalny standard placówek i poziom standardu zatrudnienia pracowników;
  • podwyższono dofinansowanie z 200 zł do 300 zł na miesiąc na 1 seniora w ramach kosztów funkcjonowania placówki Dziennego Domu „Senior +”, oraz zwiększono kwoty maksymalną przeznaczoną na jego utworzenie z 250 tys. zł do 300 tys. zł.
  • przekazano Urzędom Wojewódzkim sprawy związane z zawarciem i rozliczeniem umów, aby usprawnić realizację programu.

 

Wysokość środków przeznaczonych na Program Senior + jest wystarczająca i adekwatna do potrzeb samorządów. W poprzednich edycjach Programu, zaplanowane środki na jego realizację nie były w pełni wykorzystywane. W 2015 r. zaplanowano 25 mln zł, a wydatkowano jedynie ok 21 mln zł. W 2016 r. na Program było przeznaczone 40 mln zł, natomiast zgłoszone zapotrzebowanie było niższe, a w efekcie wydano około 11 mln zł.

 

Od grudnia 2016 Ministerstwo Rodziny realizuje kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma podnieść świadomość polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Do realizacji kampanii włączyli się partnerzy: ZUS, Poczta Polska S.A. oraz TVP S.A.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: