submenu
content

Trwają spotkania regionalne Senior+

20-11-2017

Na terenie całej Polski organizowane są spotkania dotyczące programu Senior+ oraz zmian w systemie pomocy społecznej. Dziś kolejne spotkania odbyły się w województwach: podkarpackim i wielkopolskim. 

 

Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

 

 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

 

Wprowadzane w 2016 roku zmiany polegały przede wszystkim na:

  • podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”;
  • podwyższeniu maksymalnego kosztu utrzymania każdego jednego miejsca dla domów Senior+ z  200 do 300 zł miesięcznie;
  • obniżone zostały wymogi określające, co musi uwzględniać minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.;
  • zmieniony w Programie został minimalny poziom zatrudnienia pracowników w celu umożliwienia dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb;
  • usprawnienie realizacji Programu poprzez przekazanie części działań (m.in. związanych z  podpisywaniem umów) na poziom regionalny.

 

W ramach edycji 2017 Programu zgłoszonych zostało ponad 300 ofert. W 2017 roku, w całej Polsce otworzonych zostanie ponad 130 nowych placówek dziennego pobytu Senior+. Dofinansowane zostały także 124 już istniejące placówki. Łącznie, w Polsce, na koniec 2017 będzie działo ok. 260 placówek „Senior +” zapewniających ok. 7000 miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: